9:00 الی 19:00

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

برای مشاوره حقوقی تماس بگیرید

Instagram

Twitter

Search

Menu

حق احداث بنا در املاک موقوفه و الزام به تنظیم سند اعیانى

حق احداث بنا در املاک موقوفه و الزام به تنظیم سند اعیانى
اعیانی عبارت از بناها و مستحدثات ساخته شده بر روی عرصه و زمین ملک است
معمولاً مالکیت عرصه و اعیان املاک در یک نفر جمع است و این دو با یکدیگر منتقل می شود.
👈اما در مواردی ممکن است این دو مالکیت از یکدیگر تفکیک شود و به دو شخص مختلف تعلق گیرد.
👈هر گاه مالک به شخص یا اشخاصی، اجازه ی احداث اعیانی در ملک خود را بدهد، شخص مزبور، مالک اعیانی محسوب میشود و می تواند نسبت به ثبت اعیانی و دریافت سند مالکیت اعیانی از طریق اداره ی ثبت اسناد و املاک، اقدام کند⚖️
📢
♦️شایع ترین مصداق این موضوع در املاکی است که عرصه ی آنها موقوفه است⚖️
♦️اجاره ی املاک موقوفه معمولاً بلند مدت است و در قرارداد، حق احداث بنا در زمین وقتی به مستاجر اعطاء میشود
مستاجر ملک موقوفه با ساخت بنا به هزینه خود و با اجازه ی رسمی متولی موقوفه، مالک اعیانی محسوب میشود⚖️
♦️در صورتی که اعیانی ملک، قبلاً به صورت رسمی ثبت شده باشد و مالک، اعیانی آن را طی قرارداد عادی به دیگری واگذار کند، در صورت استنکاف مالک اعیانی از انتقال رسمی،انتقال گیرنده می تواند،دادخواست الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی را مطرح کند⚖️
♦️دادگاه با استعلام از اداره ی ثبت اسناد و احراز مالکیت رسمی خوانده، نسبت به اعیانی و در صورت احراز صحت قرارداد، رأی به الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اعیانی، صادر می کند⚖️
✍️طرفین دعوی در رابطه با تنظیم سند رسمی اعیانی:
خواهان شخصی است که مالکیت اعیانی به وی منتقل شده است و خوانده، مالک رسمی اعیانی است.اگر بین فروشنده ی اعیانی و مالک رسمی آن، ایادی و واسطه های دیگری باشند، باید نام همه ی آنها به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود⚖️
✍️نحوه ی اجرای رأی:
با قطعیت رأی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی و صدور اجرایٔیه، دادگاه، ابتدا به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ، برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و مالکیت اعیانی را به نام خواهان، منتقل کند. اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشده با تقاضای سردفتر اسناد رسمی، نماینده ی دادگاه در دفترخانه حاضر خواهد شد و قرارداد انتقال رسمی اعیانی ملک را امضا خواهد کرد⚖️
نکته 📢📢📢
👈اگر اعیانی ملک، قبلاً توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک، ثبت نشده باشد و سند مالکیت مجزا از عرصه نداشته باشد، دادخواست الزام به ثبت سند رسمی اعیانی، مسموع نیست❌
👈اگر اعیانی ملکی، سابقه ی ثبتی ندارد، اگر شرایط قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، وجود داشته باشد، مالک اعیانی می تواند از طریق اداره ثبت سند اعیانی دریافت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین حالا با ما تماس بگیرید

آخرین مطالب

Call Now Button