9:00 الی 19:00

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

برای مشاوره حقوقی تماس بگیرید

Instagram

Twitter

Search

Menu

دعاوی اختصاصی اراضی

مطالبه بهاء زمین از شهرداری

مطالبه بهای اراضی که توسط شهرداری ها تصرف یا تملک شده است از دعاوی ترافعی علیه شهرداری ها تلقی میشود و از شمول صلاحیت دیوان

ادامه مطلب »

همین حالا با ما تماس بگیرید

آخرین مطالب

Call Now Button