9:00 الی 19:00

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

برای مشاوره حقوقی تماس بگیرید

Instagram

Twitter

Search

Menu

سند مالکیت معارض و ابطال آن

سند مالکیت معارض و ابطال آن
ارکان دعوی ابطال سند مالکیت معارض
🔹رکن اول
این است که دو یا چند سند مالکیت در تعارض هم از اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد
بنابراین
👈تعارض سند مالکیت با بنچاق تنظیمی در دفترخانه
یا
👈تعارض سند مالکیت با صلح نامه رسمی نمیتواند رکن این دعوا را تشکیل دهد (سند مالکیت نوعی از سند رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول
و
ثبت در دفتر ویژه ای به نام دفتر املاک
در اداره ثبت اسناد و املاک به نام مالک صادر میشود)
🔹رکن دوم:
معارض بودن اسناد مالکیت صادره است
یعنی:
سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر که قبلاً صادر شده است
موخر الصدور بر ثبت اولیه میباشد
و
در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد
سند مالکیت معارض است
و
تا زمانیکه حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود وصف سند مالکیت معارض را دارا میباشد.
📢قابل توجه:
👈سند مالکیت ثبت مقدم
تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد
و
👈سند مالکیت ثبت موخر
تا زمانی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی میشود.
🔹رکن سوم:
رعایت مهلت قانونی جهت طرح دعوی ابطال سند مالکیت معارض:
بعد از احراز تعارض
توسط هییٔت های صالح نظارت ثبتی و یا شورای عالی ثبتی
دارنده سند معارض
بایستی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ
به دادگاه صالح مراجعه
و
گواهی طرح دعوی خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید ✔️
در غیر اینصورت دارنده سند مقدم میتواند گواهی عدم طرح دعوی را در مدت مزبور تقدیم دارد
که در چنین شرایطی
اداره ثبت ابطال سند معارض مورد اخطار را اعلام خواهد کرد.
📢قابل توجه:
👈دارنده سند مالکیت مقدم
قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه میتواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله نماید
ولیکن
دفاتر اسناد رسمی مکلفند✔️
در متن سند به سند معارض اشاره کنند
👈دارنده سند مالکیت معارض
مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده است حق هیچگونه معاملاتی را نسبت به آن ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین حالا با ما تماس بگیرید

آخرین مطالب

Call Now Button